Kvalitet och hög service!

LOKAB arbetar kontinuerligt med att tillgodose våra hyresgästers behov.

Vår primära målsättning är att erbjuda högkvalitativa fastigheter på attraktiva platser med en hög servicenivå till våra kunder. På våra fastighetsområden strävar vi efter att synliggöra och demonstrera vår engagerade inställning till underhåll av våra byggnader och utemiljöer. Vårt kundsegment inkluderar allt från lokala mindre företag till internationella storföretag, och vi strävar efter att erbjuda samma höga servicenivå till alla våra kunder. På våra fastighetsområden skall det synas, och syns att vi tycker om att underhålla våra hus och utemiljöer.

Vårt fastighetsbestånd omfattar huvudsakligen kontors-, lager- och industriella fastigheter, där vi strävar efter att uppfylla de specifika behoven inom varje segment.

Som ägare har vi vårt ursprung inom den gröna sektorn, vilket gör att miljön är av stor betydelse för oss. Vi lägger stor vikt vid att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet och strävar efter att vara miljövänliga i våra tillvägagångssätt.